حزب کارگزاران سازندگی استان گیلان

اسناد حزب

اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی

سند مواضع حزب کارگزاران

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: رشت، خیابان معلم.جنب بانک ایران زمین.ساختمان شهریار.واحد ۲
کدپستی: ---------

ایمیل: gilan @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی