حزب کارگزاران سازندگی استان گیلان

غلامحسین بخشی
غلامحسین بخشینایب رییس شورا
عبدالرضا بی آزار
عبدالرضا بی آزاررییس شورای استان
محمد زالفی گرکروری
محمد زالفی گرکروریدبیر اول استان
سید مسلم موسوی
سید مسلم موسوی
سام سکوتی بداغ
سام سکوتی بداغ
یاسر کریم بخشی
یاسر کریم بخشی
نرجس محمد دوست
نرجس محمد دوست
اسماعیل محمدی خواه
اسماعیل محمدی خواه
ایمان عاطفی کیا
ایمان عاطفی کیا
کامیار چایچی
کامیار چایچی
امیر ولی زاده
امیر ولی زاده
فهیمه فتحی
فهیمه فتحی
عسگر حسنی پور
عسگر حسنی پور
علی پاینده
علی پاینده
سکینه گلبندی حقیقت
سکینه گلبندی حقیقت
اسامه حسنی پور
اسامه حسنی پور
میر حسین مومن زاده
سید احمد مومن زاده
فرزانه زیوری کلاشمی
فرزانه زیوری کلاشمی
ایمان ظلمتی
محمد احمدی پور
محمود قاسم نژاد درویشی
محمود قاسم نژاد درویشی
سیروس شفقی
سیروس شفقی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: رشت، خیابان معلم.جنب بانک ایران زمین.ساختمان شهریار.واحد ۲
کدپستی: ---------

ایمیل: gilan @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی